İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçlarının Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması (03.05.2018 - 04.05.2018)

SİNAN BAYINDIR, IV. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, 2018

Türk Ceza Hukukunda Uzlaştırma (12.10.2018 - 14.10.2018)

SİNAN BAYINDIR, Yayın yeri: Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, 2018