Aile Hukuku kapsamında oluşan uyuşmazlıklar çeşitlilik göstermektedir.

Nişanlanma, evlenme, boşanma ve Aile Hukuku dahilindedir. Ayrıca nesebin reddi, babalığın tespiti, evlat edinme gibi konular da Aile Hukuku kapsamındadır. Büromuzda Aile Hukukunun konusunu oluşturan tüm uyuşmazlıklar ile ilgili olarak çalışılmaktadır.

Günümüzde boşanma davaları oldukça fazladır ve boşanma sürecinde olan insanların içinde bulundukları psikolojik zorluklar da dikkate alındığında gerek manevi ve gerekse de maddi haklarının korunmasında doğru hukuki destek ile yol alınması büyük önem arzetmektedir. Bu sebeple de büromuzca evliliğin sona ermesinde gerek boşanmanın feri niteliğinde olan maddi ve manevi tazminat ile nafaka ve gerekse de boşanmanın feri niteliğinde olmayan hususlara dair ve ayrıca mal rejiminden kaynaklanan uyuşmazlıklarda bu hususa da dikkat edilerek hukuki hizmet verilmektedir.

Aile Hukukuna konu olaylar bakımından somut uyuşmazlık kapsamında gayrimenkul hukuku, miras hukuku ve icra hukuku kapsamına giren hususlar da bulunabileceğinden işin takibinde bütünlük bulunması zorunluluğuna uygun olarak büromuz bu alanlar bakımından da yeterlilik içinde işin takibini sağlamaktadır.

Bayındır Hukuk Bürosu bu kapsamda;

  • Evliliğin iptali,
  • Boşanma davaları,
  • Nafaka davaları,
  • Velayet davaları,
  • Evlat edinme ve sonuçları,
  • Nesebin reddi,
  • Babalığın tespiti,
  • Aile içi şiddet,
  • Nişanlılığın sona ermesi,
  • Tanıma ve tenfiz,

konularında hukuki yardım sunmaktadır.