Bilişim Hukuku genel anlamda bilginin elektronik ve benzeri sistemler aracılığı ile toplanması, saklanması ve korunması ve bu durumlarla ilgili uyuşmazlıkların çözümünü kapsamaktadır.

Günümüzde teknolojinin her alanda hakimiyeti hızla artmaktadır ve bu kapsamda bilişim hukuku da günden güne daha önemli hale gelmektedir.

Bayındır Hukuk Bürosu bu kapsamda;

  • İnternet hukuku,
  • Bilgi güvenliği,
  • Elektronik ticaret,
  • Gizlilik, kullanıcı ve üyelik sözleşmeleri,
  • Mesafeli satış sözleşmeleri,
  • Elektronik para ve ödeme sistemleri,
  • Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlar (Bilişim sistemine girme suçu, Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu, Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu, Yasak Cihaz ve Program kullanma Suçu),

konularında hukuki yardım sunmaktadır.