Kanunda suç olarak düzenlenen fiiller ve bunlara uygulanacak cezaların neler olduğu Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Ceza Hukuku diğer hukuk dallarından farklı olarak temel hak ve hürriyetlere doğrudan müdahale edildiği bir hukuk dalıdır.

Bu nedenle suç isnadından itibaren kişinin profesyonel hukuki destek alması oldukça önem arz etmektedir. Modern yaşamın karmaşık ve sürekli ve hızlı değişen yapısı her geçen gün yeni suç tiplerinin ihdas edilmesine hürriyeti bağlayıcı ceza ve adli para cezalarını ihtiva eden isnatlarla karşılaşabilmekte veya kanunda suç olarak düzenlenmiş fiillere maruz kalarak mağdur olabilmektedir. Gerek suç isnadı ve gerekse suç sonucu yaşanan mağduriyetler açısından ceza yargılamasında profesyonel destek alınmasının önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Bayındır Hukuk Bürosu olarak 2004 yılından bu yana ceza davalarında teorik ve pratik bakış açısıyla müvekkillerine hukuki destek sunulmakta yargılama süreci boyunca müvekkillerimize her türlü hukuki destek hızlı, etkin ve titizlikle sunmaktadır. Büromuz, Ceza Kanununda ve özel ceza kanunlarında düzenlenmiş suç tiplerinden kaynaklanan konularda hukuki destek sunmakla birlikte özellikle Ticari Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Tıp Hukuku, Vergi Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku gibi hukuk dallarından kaynaklanan cezai düzenlemelere ilişkin konularda verdiği danışmanlık hizmeti sayesinde herhangi bir ceza soruşturmasıyla karşılaşma riskini en aza indirgemektedir.

 • Kasten Öldürme Suçu
 • Taksirle Öldürme Suçu
 • Kasten Yaralama Suçu
 • Taksirle Yaralama Suçu
 • Tehdit Suçu
 • Şantaj Suçu
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
 • Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
 • Haksız Arama Suçu
 • Ayrımcılık Suçu
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
 • Hakaret Suçu
 • Yağma Suçu
 • Mala Zarar Verme Suçu
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
 • Mühürde Sahtecilik Suçu
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
 • Zimmet Suçu
 • İrtikap Suçu
 • Rüşvet Suçu
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 • Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
 • İftira Suçu
 • Yalan Tanıklık Suçu
 • Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
 • Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu