Kişilerin fikri çabaları sonucu meydana getirdikleri ürün (eser) üzerinde hukuksal ve ekonomik hakları söz konusudur. Fikri ürünler dış dünyada ses, yazı, işaret, resim gibi formlarda ortaya çıkar. Bu ürünlerden doğan hakların hukuksal açıdan korunması, toplumdaki sanatsal ve kültürel gelişimin olmazsa olmazlarındandır. İşte Fikri Mülkiyet Hukuku eser ve bu eser üzerindeki haklar ile bu hakların korunmasına ilişkin düzenlemeler içerir.

Fikri ürünler kapsamındaki fikir ve sanat eserleri yanında marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret gibi sınai haklar hem malvarlığı değerleri olarak ekonomik bir anlam ifade etmekte hem de bu ürünler üzerinde kişilerin manevi menfaatleri bulunmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte fikri ürünlerin çeşitliliği arttığı gibi, bunlara yönelik tecavüz ve ihlaller de hızla artmakta ve bireylerin mali ve manevi haklarının ve devlet ekonomisinin zarar görmesine yol açmaktadır. Bu tecavüz ve ihlal fiilleri hukuk ve ceza davaları yoluyla engellenerek eser sahiplerinin haklarının ve ekonomik düzenin korunması amaçlanmaktadır.

Bayındır Hukuk Bürosu, Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarıyla yaptığı işbirliği ve bu alandaki bilirkişilik ve akademik çalışmalar ve yürütülen davalarda edindiği tecrübe çerçevesinde Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında deneyimli ekibiyle gerek hukuk davaları gerek ceza davaları alanında müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Bayındır Hukuk Bürosu özellikle;

  • Marka hakkına yönelik tecavüzlerden kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının takibi,
  • FSEK kapsamında eser sahibine tanınan mali ve manevi hakların ihlalinden kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının takibi,
  • Fikri ürününün ticarileştirilerek lisans sözleşmesine konu edilmesi,
  • Alan adı uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik hukuki süreçlerin takibi,
  • Erişimin engellenmesi yoluyla kişilik haklarına yönelik ihlallerin ortadan kaldırılması,
  • Fikri ürününün ticarileştirilerek lisans sözleşmesine konu edilmesi,

alanlarında etkin, hızlı ve sonuç odaklı dava takibi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.