Bayındır Hukuk Bürosu akademisyen ve pratisyen hukukçulardan oluşan kadrosuyla, gayrimenkul hukuku konusunda danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır.

Bayındır Hukuk bu kapsamda;

  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
    Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanabilecek davalarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulması,
  • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
    Bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşmesi olan ve amacı, ana sözleşmenin akdedilmesini hüküm altına alan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine ilişkin olarak sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık ve dava takip hizmeti sunulması,
  • El Atmanın Önlenmesi Davası,
  • Ecrimisil Davası,
  • Tapu İptal ve Tescil Davası

konularında hukuki yardım sunmaktadır.