Bayındır Hukuk Bürosu, ticari hayatta ve gerekse bireysel olarak karşılaşılabilecek muhtemel problemlerin doğmasının önüne geçilmesi, meydana gelebilecek mağduriyetlerin ve hak kayıplarının mümkün olan en aza indirgenmesi veya önlenmesi, meydana gelen kayıplara karşı ise zararları ortadan kaldırıcı hızlı, pratik, bilimsel, ekonomik ve akılcı çözümler uzman kadrosundaki yetkin avukatlar ile sunulmaktadır.

Adeta koruyucu hekimlik olarak adlandırılabilecek hukuki danışmanlık faaliyeti iş sahibine gerek maliyet ve gerekse zaman açısından önemli kazanımlar sağlamakta onu adli sistemin yavaş işleyişi karşında koruma işlevi üstlenmektedir.

Günümüzde özellikle ticari hayatın hızlanması tacirin kısa zamanla karar alarak bunu bir an önce uygulamaya geçirmesini zorunlu kılmakta, örneğin, bir alacağın sürüncemede kalması veya bir davanın uzun yıllar sonra kazanılmış olması pek bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle ticari hayatta ihtiyaç duyulan, adalete hızlı, az maliyetle ve etkin erişim hukuki danışmanlık hizmeti sayesinde sağlanmaktadır.

Ayrıca büromuzca akademik birikimimiz ve hukukun farklı alanlarında uzman akademisyenlerle yürütülen işbirliği çerçevesinde, iş sahibinin karşılaştığı spesifik problemlerin derinlemesine analiz edilerek hukuksal çözüm sağlanması konusunda iş sahibine uzman görüşü hazırlanarak iş sahibinin açmayı düşündüğü veya devam etmekte olan davalarına ilişkin kapsamlı hukuksal görüş sunularak daha doğru kararlar alması ve meramını yargılama makamları nezdinde anlatabilmesine destek olunmaktadır.