İcra ve İflas Hukuku genel anlamda alacakların tahsilinin sağlanması bakımından uygulanan hukuk dalıdır.

Günümüzde icra dosyalarının yoğunluğu da dikkate alındığında hızlı ve mümkün olan en az masraf ile alacakların tahsil edilmesi ancak özverili bir çalışma sistemi ile mümkün olabilecektir.

Büromuzda yeterli uzman kadromuz ile müvekkillerin menfaatine uygun olacak şekilde alacaklarının tahsili bakımından en hızlı şekilde sonuç alınmasına yönelik olarak çalışma sürdürülmektedir.

Bayındır Hukuk Bürosu bu kapsamda;

  • İcra takipleri,
  • İcra Hukuk Mahkemelerindeki davalar,
  • İflas işlemleri,

konularında hukuki yardım sunmaktadır.