İdare Hukuku geniş anlamda idarenin hukuku olarak adlandırılabilir. İdarenin iş ve işlemleri kişilerin haksızlığa uğramasına sebebiyet verebilmektedir.

Bu durumda başvurulması gereken İdari yargı yolu ve uygulanacak olan da İdare Hukukudur. Zira İdare Hukukundan doğan uyuşmazlıklar genel ve ortak olan adli yargıda değil ayrı ve özel bir yargı yolu olan idari yargıda çözümlenmektedir.

İdare Hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk dalı olup, büromuzda uzman kadromuz ile İdare Hukuku alanında çalışmaktayız.

Bayındır Hukuk Bürosu bu kapsamda;

  • İptal davaları,
  • Tam yargı davaları,
  • Elektronik ticaret,
  • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar,

konularında hukuki yardım sunmaktadır.