İş Hukukunun konusunu genel anlamda işçi ve işveren arasındaki ilişki ve karşılıklı hak ve ödevleri oluşturmaktadır.

Bayındır Hukuk Bürosu bu kapsamda;

  • İş sözleşmesi,
  • İş sözleşmesinin sona ermesi,
  • İşe iade davaları,
  • İş sözleşmenin feshinden kaynaklanan tazminat ve alacak davaları (Kıdem ve ihbar tazminatı alacağı, yıllık izin ücreti alacağı talepli davalar)
  • İş sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları (Ücret alacağı, fazla mesai alacağı, ulusal bayram genel tatil ücreti alacağı, hafta tatili ücret alacağı, prim alacağı, ikramiye alacağı, yol ve yemek yardımı alacağı talepli davalar)
  • Manevi tazminat davaları,
  • Basın İş Kanunu (Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu) kapsamında davalar,
  • Toplu İş Sözleşmesi kapsamında davalar,
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında davalar (Hizmet tespit davası),

konularında hukuki yardım sunmaktadır.