Tazminat hukuku haksız fiilden ya da başka bir nedenden kaynaklanan zararların tazmini ile ilgili olan hususları kapsamaktadır.

Bedensel zararlar ile malvarlığında oluşan zararlar maddi tazminat davasına; kişilerin duygusal acı ve üzüntüleri sebebiyle oluşan zararlar da manevi tazminat davasına konu edilir.

Bayındır Hukuk Bürosu bu kapsamda;

  • Trafik kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası,
  • Kişilik haklarına saldırı sebebiyle manevi tazminat davası,
  • Destekten yoksun kalma tazminatı,
  • Sözleşme ihlali sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası,

konularında hukuki yardım sunmaktadır.