Ticaret Hukuku genel anlamda ticari faaliyetler için yasal düzenlemeleri kapsamındadır.

Türk Ticaret Kanunu Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri ile bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir.

Ticari faaliyette bulunanların, mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yasaya uygun olarak yerine getirmesi gerek hukuki ve gerekse de cezai anlamda hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda uzmanlık gerektiren hukuk dalı olan Ticaret Hukuku alanında donanımlı ekibimiz ile çalışmaktayız.

Bayındır Hukuk Bürosu bu kapsamda;

  • İşletmelerin kurulumu, yapısı ve tasfiyesi,
  • Haksız rekabet,
  • Ticari sözleşmeler,
  • Ticari alacaklar,
  • Çek, senet, poliçe ve bu hususlardaki uyuşmazlıklar,

konularında hukuki yardım sunmaktadır.