Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2002 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını yapmış ve yine aynı anabilim dalında doktorasını tamamlamıştır. Bayındır, 2011-2015 yılları arasında Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2015-2017 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Halen, Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı ile Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürmektedir. Bayındır, Ceza Hukuku başta olmak üzere; Tıp Hukuku, Kitle İletişim Hukuku, Marka Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku gibi alanlarda çalışmakta ve bu alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.