Başkasının Eserini Sahiplenme Suçu [FSEK m. 71/1-2] (2020)

SİNAN BAYINDIR, Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk'a Armağan, ed. Mahmut Koca, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 881-913

İndir
Rinoplasti Uygulamalarından Doğan Cezai Sorumluluk (2020)

SİNAN BAYINDIR, V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, ed. Yener Ünver, ed. Hamit Hancı, Seçkin Yayıncılıki Ankara, s. 247-260

İndir
Çatma veya diğer deniz kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan doğan cezai sorumluluk (2019)

SİNAN BAYINDIR, Deniz Ticaret Odası Dergisi, Akademi Bakış Makalesi, s. 68-69

İndir
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu [TCK. m.117/1] (2019)

SİNAN BAYINDIR, D.E. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan'a Armağan, C.21, Özel S. 2019, s. 157-195

İndir
İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları [TCK. m.90] (2018)

SİNAN BAYINDIR, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 24 S.1, Y. 2018, s. 77-121

İndir
Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Casusluk Maksadıyla Temin Etme Suçu [TCK. m.328] (2014)

SİNAN BAYINDIR, Legal Hukuk Dergisi, S. 138, Y. 2014, s. 63-84

İndir
Eser Sahibinin İzni Olmaksızın Eseri Umuma İletim Suçu (2014)

SİNAN BAYINDIR, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. 23, S. 93, Y. 2011, s. 307-338

İndir
Sermaye Piyasası Kanununun 49. maddesinde Yer Alan Yazılı Başvuru Şartının Hukuki Mahiyetine ve Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme (2011)

SİNAN BAYINDIR, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.23, S. 93, Y. 2011, s. 215-238

İndir
Türk Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ve Sonuçları (2011)

SİNAN BAYINDIR, Legal Hukuk Dergisi, S. 99, Y. 2011, s. 889-916

İndir
Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Haber Verme Hakkının Yazılı Basın Yoluyla İşlenen Hakaret Suçları Açısından Değerlendirilmesi (2010)

SİNAN BAYINDIR, ÖZGE APİŞ, Türkiye Barolar Birliği Dergisi C. 23, S. 91, Y. 2010, s. 67-109

İndir